Powrót

Legnica – Lubin - Rudna - nowe możliwości kolei

Rewitalizowana trasa (nr 289) przebiega przez teren Zagłębia Miedziowego. Głównym efektem wykonanych robót będzie poprawa systemu komunikacji na Dolnym Śląsku. To możliwość uruchomienia dogodnych połączeń pasażerskich pomiędzy głównymi ośrodkami Zagłębia Miedziowego: Legnicą, Lubinem i Głogowem. Istotnie zmienią się warunki dla transportu towarowego. Przewozy będą szybsze i sprawniejsze. Dwukrotnie szybciej pojadą pociągi - składy pasażerskie do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Rewitalizacja linii zostanie zakończona w 2020 r. Szacunkowy koszt to 250 mln zł. 


Nowe możliwości dla pasażerów 

Na 10 stacjach i przystankach poprawi się standard obsługi pasażerów. Odnowione perony zapewnią wygodny dostęp do pociągów. Obiekty będą dobrze oświetlone i wyraźnie oznakowane. Uwzględniony jest odpowiedni dostęp dla osób z ograniczoną mobilnością. 

Planowana jest budowa nowego przystanku Lubin Stadion. Będzie położony w odległości ok. 1,5 km od stacji Lubin Górniczy (w stronę Rudnej). Nowy peron będzie wyposażony w pochylnie od strony przejazdu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie.


Towarowy „łącznik”

Trasa Legnica – Rudna na dolnośląskiej sieci kolejowej jest „łącznikiem” między dwoma magistralami kolejowymi: linią E 30 (biegnącą od zachodniej granicy przez Węgliniec – Legnicę – Wrocław do Przemyśla) i linią nr 273 (tzw. Nadodrzanką, łączącą Wrocław – Głogów - Zieloną Górę - Szczecin). Zakres przewidzianych prac na linii nr 289 obejmuje tory obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, przepusty), sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa pasażerów i kierowców. Obecnie na linii Legnica – Rudna Gwizdanów prowadzony jest tylko ruch towarowy. 

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POIiŚ 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”. Inwestycja znajduje się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239