Powrót

Ładunki jadą po nowych torach towarowej obwodnicy Bydgoszczy

PLK zakończyły remont stacji Bydgoszcz Emilianowo. Wymieniony został tor. 7 nowych rozjazdów umożliwi sprawny przejazd składów z toru na tor. Zamontowano nowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią bezpieczną obsługę pociągów towarowych.

Wcześniej, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo – etap III”, PLK wzmocniły podtorze na szlaku Bydgoszcz Emilianowo – Bydgoszcz Wschód oraz wymieniły 3 rozjazdy na stacji Bydgoszcz Leśna.

Wykonawca wykona jeszcze prace okołotorowe. Realizacja zadania potrwa do końca października br. Wartość prac to 14,2 mln zł netto ze środków budżetowych i własnych PLK.

Przewóz towarów szybszy i bezpieczniejszy

Prace na obwodnicy to trzeci i ostatni etap prac w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska” na tzw. towarowej obwodnicy Bydgoszczy. W latach 2016-2018, za ponad 115 mln zł ze środków budżetowych, PLK wymieniły około 60 km torów i około 25 km sieci trakcyjnej. Sprawny przejazd z jednego toru na drugi jest możliwy dzięki 16 nowym rozjazdom. Prace objęły także 6 wiaduktów kolejowych i 1 most. Nowa nawierzchnia jest na 12 przejazdach kolejowo-drogowych.

Dzięki inwestycji pociągi towarowe, już na całym zmodernizowanym odcinku, pojadą z prędkością do 100 km/h. Przewóz towarów będzie nie tylko szybszy i sprawniejszy, ale i bezpieczniejszy. W efekcie inwestycji możliwy będzie przejazd cięższymi składami z naciskiem 221 kN/oś. Skróci się także czas przewozu ładunków i zwiększy konkurencyjność przewozów towarowych względem innych środków transportu.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02