Powrót

Łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej usprawni ruch kolejowy z Krakowa do Bielska Białej

Mijanka w Barwałdzie Średnim - pociąg stoi przy nowym peronie

Łącznica kolejowa, to rozwiązanie, które wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Dzięki temu, możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągów na trasie Kraków - Bielsko-Biała - Kraków. Łącznica usprawni ruch kolejowy i skróci o blisko 15 minut czas jazdy pociągiem z Krakowa do Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej.

Łącznica o długości blisko 500 m, połączy dwie istniejące zelektryfikowane linie kolejowe: nr 97 Skawina - Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała.

17 września wznowienie bezpośrednich połączeń z Krakowa do Bielska Białej – zakończy się I etap inwestycji. W pierwszym etapie, prace wymagały przez miesiąc zmian w organizacji ruchu. Dobudowano wówczas m. in. fragment nasypu kolejowego i sieć trakcyjną w miejscu włączenia nowej linii do czynnych torów linii nr 97 i 117. Wykonano jednocześnie rozbudowę istniejącego mostu kolejowego nad ciekiem wodnym. Ważny zakres prac początkowego etapu stanowiła także zabudowa rozjazdu na linii kolejowej 117 wraz z odcinkami torów dojazdowych.

Prace w kolejnym etapie będą prowadzone bez komunikacji zastępczej. Roboty obejmą dalsze formowanie nasypu kolejowego i budowę dwóch przepustów. Kontynuowana będzie jednocześnie budowa sieci trakcyjnej, torów i odwodnienia łącznicy. W zakresie kolejnych prac jest również budowa zasilania, oświetlenia oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Prace za blisko 23 mln zł netto realizowane są w ramach zadania: „Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina - Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała Główna”. Oddanie łącznicy kolejowej do użytkowania planowane jest w grudniowym rozkładzie jazdy 2023/2024.

Inwestycja jest częścią projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje PLK zapewniają coraz lepsze podróże między woj. małopolskim i śląskim

Budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej to kolejne przedsięwzięcie, zwiększające atrakcyjność linii Kraków - Bielsko-Biała. Na trasie PLK zrealizowały już inwestycje za 129 mln zł. Prace między Wadowicami a Andrychowem poprawiły komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Dodatkowy przystanek Osiedle Podhalanin i zmodernizowane perony na stacji Andrychów oraz na przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie zapewniają lepszą dostępność do kolei. Korzystnym rozwiązaniem na jednotorowej trasie, wpływającym na jakość podroży jest także wybudowana mijanka w Barwałdzie Średnim i przystanek w dogodniejszej lokalizacji.

Prace zrealizowano w ramach projektu o wartości 129 mln zł: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice - granica województwa” (Etap I), współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Prace poprawiające dostęp do kolei zaplanowano również na terenie województwa śląskiego. Dzięki przebudowie stacji Kozy, podróżni łatwiej wsiądą do pociągów w kierunku Bielska-Białej, Andrychowa, Wadowic i Krakowa.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153