Powrót

Łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej

Przetarg na opracowanie studium wykonalności dla zadania: „Budowa łącznicy kolejowej z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina - Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” ogłosił  17.02.2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Południowy Centrum Realizacji Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 28.02.2012 r.
Opracowanie Studium Wykonalności będzie I etapem prac i umożliwi podjęcie działań w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.
Łącznica ominie stację Sucha Beskidzka. Usprawnieni to ruch kolejowy, gdyż umożliwi bezpośrednią jazdę z Krakowa do Zakopanego, bez konieczności zmiany kierunku jazdy pociągów w stacji Sucha Beskidzka. Efektem będzie skrócenie czasu jazdy pociągów do Zakopanego o ok. 15-20 minut, poprawa komfortu podróżowania, a tym samym wzrost zainteresowania transportem kolejowym. Dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej, udogodnieniem będzie dodatkowy przystanek przy ulicy Zamkowej. Rozwój transportu kolejowego, pozwoli na odciążenie dróg, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochronę środowiska naturalnego.

Realizacja robót budowlanych, dotyczących w/w łącznicy przewidywana jest w latach 2013-2014.Informacje dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział Południowy
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl