Powrót

Kujawsko – pomorskie inwestuje w kolej. Szybciej z Torunia do Grudziądza

Głównym celem zaplanowanych prac jest zwiększenie prędkości pociągów z 50 km/h do 80 - 100 km/h i likwidacja ograniczeń prędkości. Czas przejazdu skróci się o ok. 20 minut (z 60 do 40 minut). Wykonane prace przyczynią się do zwiększenia przepustowości linii, co umożliwi przewoźnikom uruchomienie dodatkowych pociągów. Efektem prac będzie również podwyższenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, w tym na przejazdach kolejowych.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. przebudowę linii kolejowej na łącznej długości ponad 40 km, przebudowę 38 przejazdów oraz 10 peronów, a także remont, wymianę lub likwidację przepustów (56 obiektów). Na trasie zostaną zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym,a na przejazdach kolejowych pojawią się tzw. półrogatki. Na stacjach zostaną wymienione urządzenia sterowania ruchem kolejowym (semafory), urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzeń elektroenergetyki (linie zasilające, oświetlenie, elektryczne ogrzewanie rozjazdów) .

Linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Chełmża – Grudziądz leży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i przebiega przez 4 powiaty. Całkowita długość odcinka wynosi 38,7 km.

Realizacja inwestycji jest przewidywana w latach 2012 – 2014 przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 83% kosztów kwalifikowanych (koszty netto), co daje kwotę prawie 80 mln PLN netto. Całkowity koszt zadania wynosi 117 783 784,20 PLN brutto.

Dofinansowanie dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz – etap I obejmujący odcinek Chełmża – Grudziądz” zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.3 Infrastruktura Kolejowa

 Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl