Powrót

Krótsza podróż z Poznania do Szczecina

Krótszy czas przejazdu i poprawę komfortu podróżowania przyniesie remont torowiska pomiędzy Rokietnicą, a Pęckowem na linii kolejowej Poznań – Szczecin, który rusza 6 września. Efektem będzie podwyższenie prędkości pociągów z dotychczasowych 90 km/h do 120 km/h. 
Po wykonaniu wszystkich prac, o około 5 min. skróci się czas przejazdu pociągów z Poznania do Szamotuł. Wzrośnie też bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Prace będą polegały między innymi na wymianie podkładów, uzupełnieniu oraz wymianie tłucznia, a także poprawie geometrii toru. Na przejazdach kolejowo-drogowych, na remontowanych odcinkach torów pomiędzy Rokietnicą a Pęckowem, wymieniona zostanie nawierzchnia. Usprawni to ruch drogowy i zwiększy bezpieczeństwo na torach. 
Prace potrwają do 2 grudnia 2013 r. Podzielone zostały na trzy etapy. Od 6 września do 6 października remontowany będzie tor nr 1 pomiędzy Rokietnicą, a Szamotułami. Od 7 do 27 października remontowany będzie tor nr 1 pomiędzy Szamotułami, a Pęckowem, a od 28 października do 2 grudnia 2013 r. tor nr 2 od Rokietnicy do Szamotuł. 
Prace zostały zaplanowane w obowiązującym rozkładzie jazdy i nie spowodują dodatkowych utrudnień w ruchu pociągów. 
Koszt remontu to prawie 40 mln zł. Finansowanie pochodzi z budżetu państwa i środków własnych PLK. Wykonawcą, w drodze przetargu, wybrana została firma PORR Polska.

Informacje dla mediów
Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel.: 600-084-749
e-mail: zbigniew.wolny@plk-sa.pl