Powrót

Krótsza podróż z Koluszek do Częstochowy. PLK zakończyła rewitalizację linii

Przywrócenie prędkości 120 km/h skróciło czas podróży z Częstochowy do Koluszek o pół godziny. Z 43 peronów wyposażonych w kamery monitoringu, nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie korzystają już podróżni między innymi w Koluszkach, Częstochowie (Aniołów), Piotrkowie Trybunalskim. Wszystkie obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rewitalizacja linii z Koluszek do Częstochowy to także 160 km wymienionych torów i 80 km sieci trakcyjnej. Wraz z poprawą komfortu obsługi pasażera zwiększyła się prędkość jazdy pociągów. 

Prace na jednej z najważniejszych odcinków linii kolejowych centralnej Polski skupiły się także na przebudowie 35 mostów i wiaduktów. Wymienionych zostało 140 rozjazdów. Nowe tory i sieć trakcyjna, wyremontowane obiekty inżynieryjne oraz zabudowana samoczynna sygnalizacja na przejazdach kolejowo-drogowych, to także gwarancja większego bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, samochodowym i pieszym.

Linia kolejowa Warszawa – Koluszki – Częstochowa - Katowice to jedno z najważniejszych połączeń w Polsce wykorzystywanych do prowadzenia regionalnego i dalekobieżnego ruchu pasażerskiego. Trasa jest również intensywnie wykorzystywana przez pociągi towarowe jadące z województwa śląskiego. Rewitalizacja jej kluczowego odcinka, między Koluszkami a Częstochową, była jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W efekcie prac od grudnia czas przejazdu z Warszawy do Katowic przez Częstochowę, Piotrków, Koluszki, wyniesie około 3 h i 30 min.

Wartość projektu ponad 615 mln zł. 389,4 mln zł ze środków Unii Europejskiej. 

Modernizacja na trasie Koluszki – Częstochowa objęła:
  • 43 perony, 
  • 30 mostów i 5 wiaduktów,
  • 15 przepustów i mur oporowy,
  • 34 przejazdy kolejowo-drogowe, 
  • ponad 140 rozjazdów,
  • ponad 80 km sieci trakcyjnej, 
  • ok. 160 km torów


Projekt POIiŚ 7.1-66 "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoKontakt dla mediów:

Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
karol.jakubowski@plk-sa.pl
tel. 668 679 414