Powrót

Kraków. Łączenie łącznicy – będzie krótsza podróż do Zakopanego

Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki coraz wyraźniej wpisuje się w okolice ul. Dekerta do skrzyżowania ulic Wielickiej, al. Powstańców Śląskich i al. Powstańców Wielkopolskich. Jej ostateczny kształt pokazuje model 360 dostępny na: http://www.zablocie-krzemionki.pl/360 

W ostatnich dniach na łącznicy montowane są stalowe belki o 25 m długości i wadze 35 ton, ale są także elementy dłuższe 27 m i cięższe - po 44 tony. Wykonawca wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, który może udźwignąć 250 ton. Podnoszone elementy są precyzyjnie układane na podporach (docelowy filar oraz zmontowana wcześniej podpora tymczasowa), a następnie na wysokości kilkunastu metrów spawane. 

Najwyższa podpora łącznicy, od strony ul. Romanowicza, będzie miała około 14 metrów. Odległość między budowanymi podporami wynosi od 32 do 52 metrów, a dwa przęsła nad skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich mają zaprojektowaną rozpiętość aż 78 i 81 metrów.

W trakcie dotychczasowych prac nad budową łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki wykorzystano już:

  • 10 100 m3 betonu,
  • 910 ton stali zbrojeniowej,
  • 1215 ton stali konstrukcyjnej. 

Bieżące informacje o postępach w realizacji projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pokazują na stronie internetowej: www.zablocie-krzemionki.pl.  

Projekt „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki” ubiega się o finansowanie
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość robót to 257 978 744,89 PLN (brutto).
Inwestycję na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
wykona konsorcjum Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner).
Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół rzecznika prasowego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 153
dorota.szalacha@plk-sa.pl