Powrót

Konsultacje społeczne

W ramach projektu przewidujemy realizację zadań związanych z poprawą przepustowości linii kolejowych, w szczególności o istotnym znaczeniu dla ruchu towarowego, położonych poza korytarzami transeuropejskimi.....więcej