Powrót

Konsultacje dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa łódzkiego

Organizatorami spotkania byli: Urząd Marszałkowski oraz IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. - wykonawca Opracowania studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele organów administracji państwowej, samorządowej oraz przedstawiciele inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Celem spotkania było przedstawienie trzech wariantów przebiegu pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa łódzkiego określonych w ramach fazy trasowania szczegółowego i poznanie opinii w tym zakresie. Przedstawiony został również przebieg linii pod względem możliwości wprowadzenia jej do Łódzkiego Węzła Kolejowego, a także przebieg korytarzy na tle aspektów środowiskowych i przewidywane kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową. Dyrektor Studium LDP – Marcin Warda przedstawił harmonogram prac IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., w którym do końca lipca przewidziane jest zakończenie fazy trasowania ostatecznego, natomiast w sierpniu oddany będzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, we wrześniu zakończone zostaną analizy finansowe i ekonomiczne. Jak poinformował pan Marcin Warda w połowie października na podstawie analizy wielokryterialnej Wykonawca zarekomenduje wariant przebiegu LDP oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Liczba uczestników spotkania świadczyła o dużym zainteresowaniu wśród przedstawicieli samorządów regionu łódzkiego. Zaproszeni goście podczas spotkania zadawali pytania i wyrażali swoje opinie.  

Zbigniew Ciemny

Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości ubiega się o współfinansowanie

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

www.pois.gov.pl