Powrót

Koniec utrudnień na trasie do Warszawy Wileńskiej - na miesiąc przed czasem

Pierwszy projekt to budowa tunelu drogowego pod torami w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach, wraz z dojściem do peronu. Nowa infrastruktura kolejowa jest dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Wybudowany tunel zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Batorego – Piłsudskiego, co znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Budowa tunelu to projekt realizowany przez miasto Ząbki. PLK współfinansują tę inwestycję. Całkowity koszt realizacji robót budowlanych wynosi ponad 28 mln zł netto, zaś wartość dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 20 mln zł.   Projekt rewitalizacji peronu na przystanku osobowym w Ząbkach jest uzupełnieniem budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi. Zarządzone na potrzeby budowy tego tunelu zamknięcia torów, zostały wykorzystane dla rewitalizacji peronu, co pozwoliło uniknąć w przyszłości wprowadzania kolejnych utrudnień na wyjątkowo obciążonej ruchem pasażerskim linii kolejowej.   W ramach zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.przebudowały peron wyspowy, wymieniły nawierzchnię peronową, elementy informacji dla podróżnych, elementy małej architektury oraz oświetlenie.Całkowity koszt realizacji robót budowlanych to blisko 7 mln zł netto.   Początkowo prace miały zakończyć się 30 listopada, jednak dzięki sprawnej realizacji inwestycji, udało się skrócić ten termin o miesiąc.    

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  rzecznik@plk-sa.pl
   tel. 662 114 900