Powrót

Konferencja: Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej

Dnia 21 stycznia 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ul. Targowej 74 (Sala A; Prezydium) odbędzie II Konferencja: Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej. Organizatorem konferencji jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Intencją Izby jest zapoznanie uczestników konferencji z planami, finansowaniem i potrzebami infrastruktury Polskich Kolei Państwowych S.A. w zakresie bieżącej eksploatacji, modernizacji i przystosowania do wymogów Unii Europejskiej. Ma ona również ułatwić zarządom firm podejmowanie strategicznych decyzji odpowiadających potrzebom polskiego rynku kolejowego, z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel.