Powrót

Konferencja prasowa dotycząca przeprowadzonego remontu tunelu średnicowego.

W konferencji uczestniczyli Pan Jacek Nowak-Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Jerzy Janeczek - Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych.             Pan Dyrektor Jacek Nowak przedstawił szczegóły dotyczące parametrów technicznych i konstrukcyjnych obiektu. Tunel średnicowy dla linii podmiejskiej jest budowlą pochodzącą z lat 30. XX wieku. Jego górną krawędź ograniczają przebiegające nad tunelem jezdnie ul. Nowy Świat, Krucza i Marszałkowska, dolną zaś kanalizacja i wodociągi, a także zabytkowy kamienny kanał sanitarny. Podstawę stanowi płyta spągowa o grubości 40 cm będąca elementem konstrukcyjnym budowli, rozpierającym ściany tunelu, zabezpieczając go przed zawaleniem. Jednocześnie umożliwia położenie toru, co bez niej byłoby niemożliwe z racji panujących w tym miejscu warunków geologicznych- kurzawka. Kilkudziesięcioletnia eksploatacja spowodowała znaczną erozję płyty, jednak jej usunięcie było niemożliwe, gdyż groziłoby to katastrofą budowlaną. W tej sytuacji, zgodnie z wykonaną ekspertyzą, jedyną możliwością było wylanie nowej warstwy betonu i ułożenie na niej toru bez podsypki. Parametry tunelu nie zmieniły się po remoncie. Wysokość, na jakiej zawieszona jest sieć trakcyjna, wynosi, podobnie jak przed remontem, 4,80 m. Wysokość tunelu nie jest ewenementem, bo zarówno w Polsce, jak i w Europie są obiekty o takich samych lub nawet niższych wysokościach. Remont tunelu rozpoczął się 30 czerwca 2006 roku a zakończył 14 stycznia 2007 roku i był finansowany ze środków własnych. Prace prowadzone były zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami....więcej