Powrót

Konferencja naukowo-techniczna

17 listopada 2008 roku w Poznaniu odbędzie się II konferencja naukowo- techniczna połączona ze spotkaniem z prasą pt. "Modernizacja linii kolejowej na przykładzie poznańskiego węzła kolejowego" związana z realizacją kontraktu w ramach projektu  ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014 Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii kolejowej E 20" współfinansowanego z Funduszu Spójności.