Powrót

Konferencja NATURA 2000

Celami konferencji, jakie postawił sobie jej organizator - „Gazeta Prawna” jest:
  • edukacja samorządowców – benefity z Natury 2000 i ograniczenia ze wskazaniem dużych możliwości w wielu działaniach gospodarczych.
  • dyskusja pomiędzy stronami zainteresowanymi: inwestorami, samorządowcami oraz ekologami, wypracowanie metody komunikacji i konsultacji społecznych.
  • edukacja społeczeństwa: jak pogodzić funkcjonowanie obszarów objętych programem Natura 2000 z użytkowaniem gospodarczym istniejącym i przyszłym w tym możliwość powstawania inwestycji infrastrukturalnych z zachowaniem pewnych ograniczeń.
W imieniu naszej Spółki, która jest partnerem konferencji referat pt. „Zalecenia z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ochrona obszarów Natura 2000” wygłosi p. Urszula Michajłow Dyrektor Biura Ochrony Środowiska. zobacz oficjalną stronę konferencji