Powrót

Komputery w obsłudze stacji Brzeg

Nowa nastawnia w Brzegu od 9 marca br. przejęła kierowanie ruchem pociągów. Wyposażona w komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym Ebilock 950 zastąpiła pracę nastawni dysponującej i dwóch nastawni wykonawczych. Obsługę urządzeń zapewnia ponad 20 km nowych kabli. Z eksploatacji wycofane są urządzenia mechaniczne obsługiwane ręcznie za pośrednictwem dźwigni i pędni. Pomieszczenie dyżurnego ruchu wyposażone jest w monitory, komputer, radiotelefony i mikrofon. Pracownik na ekranie śledzi sytuacje w obrębie stacji i kliknięciem myszki układa drogę przejazdu pociągów. Jego decyzje analizuje komputer, a wszystkie komendy są rejestrowane. Informowanie o kursowaniu pociągów umożliwiają nowe urządzenia megafonowe. Nastawnia wyposażona jest w klimatyzację i zaplecze socjalne. Docelowo stacja Brzeg będzie włączona do Lokalnego Centrum Sterowania w Opolu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu na konferencji prasowej 11 marca br. w Brzegu, poinformował media o zaawansowaniu modernizacji. Przedstawiano warunki pracy na zamkniętej już nastawni i standard obsługi stacji z nowego obiektu. Kolejarze podziękowali brzeskim dziennikarzom za współpracę w zakresie informowania podróżnych o zmianach w kursowaniu pociągów podczas modernizacji. W 2009 roku na stacji Brzeg wykonano: ponad 9 km robót torowych i sieciowych, zmodernizowano 2 przepusty, zabudowano 22 rozjazdy. Powstał nowy peron z odnowioną wiatą. Nadal modernizowany jest układ torowy z przebudową odwodnienia, podtorza i nawierzchni, sieć trakcyjna, urządzenia teletechniczne, urządzenia elektroenergetyki kolejowej, perony, tunel stacyjny prowadzący na perony. W celu zwiększenia maksymalnej prędkość pociągów do 100 km/h, a na przyległych do stacji  szlakach do 160 km/h poprawiana jest geometria toru. W ramach likwidacji barier architektonicznych zainstalowane będą m.in. windy przyporęczowe, a budynku stacyjnym powstanie WC dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa stacji obejmuje m.in. wiadukty do przebudowy (ul. Kilińskiego), remont (Starobrzeska, 1 Maja, Chocimska), budowa nowego (ul. Małujowicka).Ekrany akustyczne o długości  prawie 3000m ograniczą hałas pochodzący z linii kolejowej Termin realizacji zadania wynosi 24 miesiące od podpisania umowy (od grudnia 2008 r.)Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto. Wykonawca: Konsorcjum – Brzeg , które tworzą – FEROCO S.A. (Lider) i TORPOL Sp. z o.o. (Partner), Przebudowa stacji Brzeg to część szerszego zadania: „Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole”.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział we Wrocławiu