Powrót

Kołobrzeskie mosty znów łączą

W czasie rozpoczętej 24 kwietnia 2012 roku inwestycji roboty remontowe na obu mostach zostały podzielone na dwa etapy. W sezonie letnim 2012 prace objęły zabezpieczenie antykorozyjne przęseł, remont łożysk, wymianę nawierzchni torowej na mostach i przyległych odcinkach toru, wykonanie odbojnic, pomostów służbowych i przełożenie kabli technicznych. 
Drugi etap realizowany w sezonie wiosennym 2013 roku obejmował naprawę podpór mostu - wzmocnienie i przebudowie przyczółków, wykonaniu odcinków progowych przy przyczółkach. Celem naprawy przyczółków było zabezpieczenie ich przed przechylaniem się w kierunku rzeki. 
Dla wykonania napraw przyczółków i skrzydeł mostu poniżej poziomu wody zostały wbite ścianki szczelne stalowe. W czasie prac teren pod mostami został zabezpieczony podwieszanymi brezentowymi parawanami chroniącymi wodę o przyległy teren przed pyleniem oraz dostaniem się do wody farby i ścierniwa. Dodatkowo przyczółki obu mostów zostały zabezpieczone powłoką antygraffti.  
Remontem objęte zostały: położony nad rzeką Parsętą stalowy most kratownicowy o długości całkowitej 47,80 m i ciężarze ok.110 ton. Drugim był tzw. most stalowy blachownicowy leżący nad odnogą Parsęty Więceminką (zwaną też Kanałem Drzewnym) położony również w granicach miasta. Długość całkowita mostu 24,50 m a waga konstrukcji ok.54 ton. Oba mosty znajdują się w obszarze chronionym Natura 2000 „Dorzecze Parsęty”.
Mosty są wyposażone w chodniki służbowe i nie ma na nich ruchu pieszego. Równolegle do obu mostów znajdują się przeprawy drogowe w ciągu ulicy Solnej, które są wyposażone w chodniki dla pieszych. Po otwarciu toru zostanie przywrócony ruch pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy i z prędkościami przewidzianymi w rozkładzie jazdy, a od 26 czerwca br. zwiększy się ilość pociągów sezonowych. 
W czasie remontu została zorganizowana autobusowa komunikacja zastępcza dla pasażerów kolei. Koszt remontu wyniósł prawie 3 mln zł. 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Robert.kuczynski@plk-sa.pl