Powrót

Kolejny etap prac na linii kolejowej Kraków Główny Towarowy – Rudzice

Ruszają prace przy wiaduktach i na torach

Od 2 września prace na projekcie wchodzą w kolejną fazę. Rozpoczynają się roboty związane z przebudową wiaduktów kolejowych i modernizacja torów. Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z budową estakady między ul. Miodową a Kopernika. Trwają rozbiórki nasypu, torów i sieci trakcyjnej. Budowany jest wiadukt przy ul. Grzegórzeckiej. Rozpoczęły się prace, związane z budową nastawni na stacji w Krakowie Płaszowie i Bieżanowie.

W obszarze kolejowym wykonawca będzie nadal demontował tory i konstrukcje sieci trakcyjnej na kolejnych odcinkach linii kolejowej. Przebudowywana będzie infrastruktura, obejmująca sieci kanalizacyjne i teletechniczne. Uzgodniona organizacja ruchu drogowego w obszarze wiaduktów pozwoli na demontaż konstrukcji wiaduktów i budowę nowych obiektów. 

Wiadukty zapewnią lepszy ruch drogowy dla kierowców i pieszych. Szczególnie zmieni się obiekt na ul. Łokietka  w miejsce jednego pasa ruchu będą dwa oraz chodniki. Na ul Miodowej nowy obiekt pozwoli na oddzielenie ruchu pieszego i samochodowego.

Z dwudziestu ulic, będących w obszarze przebudowy linii kolejowej, istotne zamknięcia obejmą dwie z nich. Aby ograniczyć zakres zmian zostanie utrzymany ruch pieszych na ul. Kamiennej, Łokietka i Miodowej. Samochody cały czas będą mogły przejeżdżać na ul Prądnickiej i Grzegórzeckiej. 

Przy ogromnym przedsięwzięciu kolejowym i drogowym inwestor, wykonawca i władze miasta ściśle współpracują ze sobą, by modernizacja przebiegła sprawnie i dynamicznie. Duży nacisk kładziony jest na ograniczenie zmian dla kierowców i pieszych. Wspólnie z ZIKiT ustalana jest  optymalna organizacja ruchu.


Kolej zmienia się w Krakowie
 

Projekt „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” tworzy nowe możliwości w ruchu kolejowym i dobrą ofertę dla pasażerów. Powstaną dwa nowe przystanki: Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień, a osiem stacji i przystanków zostanie przebudowanych. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wprowadzone zostanie czytelne oznakowanie oraz wizualny i głosowy system dynamicznej informacji pasażerskiej. Będzie 200 nowych rozjazdów, 50 km zmodernizowanych torów i sieci trakcyjnej. 

Dzięki budowie dodatkowych torów na odcinkach Kraków Główny – Kraków Płaszów oraz Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń. Dwa nowe Lokalne Centra Sterowania zapewnią bezpieczny i sprawny ruch pociągów. Na Wiśle powstaną dwa mosty a most nad rzeką Serafą i ul. Złocieniową zostanie całkowicie przebudowany. Usprawnienie ruchu drogowego oraz otwarcie przestrzeni w centrum miasta od ul. Kopernika do ul. Miodowej zapewni nowa, 850-metrowa estakada. 

Projekt „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” jest jedną z inwestycji, prowadzonych aktualnie w Małopolsce przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Łączna wartość prowadzonych modernizacji wynosi ponad 4 mld zł. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.


Zmiany w organizacji ruchu w obrębie obiektów:
od 02.09.2017 r.
  • ul. Wrocławska – wyłączenie jednego pasa ruchu z przeznaczeniem pod ruch pieszych (ruch  2 + 1 + ruch pieszy),
  • przejście podziemne do peronów Łobzów – całkowite wyłączenie z ruchu pieszych,
  • przejście dla pieszych w ciągu ul. Racławickiej – całkowite wyłącznie z ruchu pieszych,
  • ul. Prądnicka – zamknięcie połówkowe z utrzymaniem ruchu 1 + 1 na czas prac rozbiórkowych, zwężenie do jednego pasa ruchu na czas prac budowlanych,
  • ul. Kamienna – całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu pieszych,
 od 16.09.2017 r.
  • ul. Łokietka – całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu pieszych,
od 30.09.2017 r.
  • ul. Kopernika – wyłączenie z ruchu pojazdów za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, utrzymanie ruchu pieszego i rowerowego,
  • ul. Grzegórzecka – zamknięcie połówkowe z utrzymaniem ruchu 1 + 1, utrzymany ruch tramwajowy,
  • ul. Miodowa – wyłączenie z ruchu pojazdów, utrzymanie ruchu pieszego.

 


Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dorota.szalacha@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 153


„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”.