Powrót

Kolejne wiadukty na linii Warszawa - Gdynia

Budowa tych wiaduktów jest kolejnym etapem prac na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS) Działdowo. Na obszarze o długości ponad 53 km linii kolejowej, w ramach pięciu przetargów powstanie aż 18 wiaduktów przy których zostanie wykonana pełna infrastruktura drogowa oraz 8 przejść podziemnych i 5 dróg równoległych. Postępowanie ma wyłonić wykonawców czterech wiaduktów: - wiadukt drogowy w miejscowości Turza Wielka z przełożeniem odcinka drogi powiatowej: Gralewo-Turza Wielka - Filce, - wiadukt kolejowy w miejscowości Gralewo w ciągu drogi Turza Wielka – Żabiny – Uzdowo, - wiadukt drogowy w miejscowości Jeglia w ciągu drogi powiatowej - wiadukt drogowy w miejscowości Katlewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 wraz z budową dróg dojazdowych do wiaduktu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podnoszą bezpieczeństwo na linii łączącej stolicę z trójmiastem, budując wiadukty i likwidując przejazdy w poziomie szyn. Z obecnych 99 przejazdów w poziomie szyn na całej linii po zakończonej modernizacji zostanie zaledwie 16.  

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 336 40