Powrót

Kolejne przetargi na LCS Ciechanów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę czterech skrzyżowań dwupoziomowych na linii E-65 w obszarze LCS Ciechanów.

Lokalne Centrum Sterowania w Ciechanowie obejmować będzie odcinek linii kolejowej o długości ponad 61 km. W ramach siedmiu przetargów na wykonanie nowych obiektów powstanie aż 31 wiaduktów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, 2 przejścia podziemne i 3 drogi równoległe. Ogłoszony 10 listopada 2010 r. przetarg ma wyłonić wykonawcę trzech wiaduktów drogowych i jednego wiaduktu kolejowego w następujących lokalizacjach:

• wiadukt drogowy w ciągu drogi nr 50 (ul. Kasprzaka) w Ciechanowie wraz z drogą równoległą długości około 1 kilometra, oraz budową infrastruktury związanej z likwidowanym przejazdem kolejowym,

• wiadukt drogowy w ciągu drogi Mleczarskiej w Ciechanowie w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn,

• wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej w gminie Regimin w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn,

• wiadukt kolejowy w ciągu drogi gminnej Krośnice – Jarluty Małe/Klice w gminie Stupsk w związku z likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn.

Na linii łączącej stolicę z trójmiastem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z istniejących 99 przejazdów kolejowych pozostawią zaledwie 16. W większości zostaną zastąpione skrzyżowaniami dwupoziomowymi. Dzięki temu prędkość pociągów osobowych wyniesie 160/200 km/h, a czas przejazdu

z Warszawy do Gdyni ulegnie znacznemu skróceniu. Wykonawca tego zadania będzie zobowiązany zrealizować je w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 336 40

 

www.pois.gov.pl