Powrót

Koleje Litewskie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują w zakresie bezpieczeństwa na odcinku linii Rail Baltica

Sprawne korzystanie z linii Rail Baltica i rozwój transportu kolejowego zapewnia dobra współpraca sąsiedzka. Priorytetowym obszarem jest bezpieczeństwo i jak najszybsze eliminowanie wpływu ewentualnych zdarzeń na ruch kolejowy. Na linii od granicy polsko-litewskiej do Kowna kursują pociągi towarowe oraz pasażerskie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Koleje Litewskie „Lietuvos Geležinkeliai” poszerzają współpracę transgraniczną. Przedstawiciele zarządców infrastruktury podpisali 13 listopada br. umowę dotyczącą usług usuwania skutków zdarzeń kolejowych na odcinku od granicy z Polską do Kowna na Litwie. Połączenie sił w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje zapewnienie sprawnych przewozów na międzynarodowej trasie.

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem dla przygotowania się do dużego ruchu na linii Rail Baltica. Wykorzystując wiedzę, doświadczenia pracowników oraz specjalistyczny sprzęt, zapewnimy sprawne eliminowanie skutków ewentualnych zdarzeń. Regularne wspólne ćwiczenia ekspertów i praktyczne szkolenia to część współpracy zarządców infrastruktury kolejowej Litwy i Polski – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnią niezbędną pomoc techniczną w przypadku zdarzenia na odcinku linii objętej umową. Do działań przewidziany jest specjalny pociąg ratownictwa technicznego. Określony jest czas przyjazdu oraz wykorzystanie specjalnego samochodu przygotowanego do jazdy po torze i drodze. Uwzględniono również dodatkowe czynności zespołów PLK, przyspieszające eliminację skutków ewentualnych wypadków dla ruchu kolejowego.

Podpisana umowa to kolejny krok do zwiększenia przewozów przez przejście graniczne Trakiszki – Mockava. Porozumienie jest ważne także dla rozszerzenia współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących likwidacji następstw wypadków na trasie kolejowej Rail Baltica.

Podpisany dziś dokument o wartości ok. 1 mln zł brutto, to pierwsza umowa, na podstawie której PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. świadczą usługi poza granicami kraju. Umowę podpisano na przez 3 lata. W sierpniu 2019 r. Koleje Litewskie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziły wspólne ćwiczenia z zakresu ratownictwa kolejowego na stacji granicznej Mockava na Litwie.

Rail Baltica to transeuropejski korytarza, który łączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239