Powrót

Kolejarska kwesta na Powązkach

Kolejarze byli przy grobach Stanisława Wysockiego (aleja katakumbowa, filar 6/7) – twórcy i projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i Władysława Stanisława Reymonta (aleja zasłużonych, grób 1) – jej najbardziej znanego pracownika. Przed grobem Stanisława Wysockiego, pioniera polskiego kolejnictwa, miłośnicy kolei informowali o przypadającej w bieżącym roku 165. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka „wiedenki”.

Darczyńcy otrzymali foldery okolicznościowe o kolejarzach pochowanych na Starych Powązkach. Wśród tych, którzy wytyczali i budowali drogi żelazne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, warto wymienić: Hipolita Cieszkowskiego (1835-1907) – prezesa kolei Fabryczno-Łódzkiej; Antoniego Lewickiego (1815-1882) – budowniczego kolei alpejskich; Tadeusza Ciszewskiego (1886-1976) – budowniczego linii Skierniewice – Łuków; Władysława Jakubowskiego (1857-1943) – uczestnika budowy kolei transsyberyjskiej; Edmunda Karola Chwaścińskiego (1863-1940) – kierownika budowy linii Kutno – Strzałkowo, Kokoszki – Gdynia, Nasielsk – Płock, Zgierz – Płock, Widzew – Zgierz i Łuck – Stojanów; Aleksandra Wasiutyńskiego (1859-1944) – autora koncepcji przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego; Józefa Nowkuńskiego (1868-1952) – budowniczego magistrali węglowej Śląsk – Porty; Stefana Offenberga (1864-1939) – wicedyrektora kolei Wschodnio-Chińskiej; Mieczysława Natorffa (1877-1970) – specjalistę montażu mostów stalowych, w tym czterech najdłuższych kolejowych na Wołdze.