Powrót

Koleją na lotnisko w Lublinie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaprojektowanie i budowę sieci trakcyjnej do terminalu portu lotniczego Lublin w Świdniku. Spośród złożonych dwóch ofert, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  PKP Energetyka S.A. z ceną netto 1 884 500, 00 PLN.  
Budowa sieci trakcyjnej pomiędzy stacją Świdnik a terminalem Portu Lotniczego umożliwi uruchomienie połączeń składami elektrycznymi. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po 10 listopada  2012 .
Zakończenie realizacji umowy przewidziano na 7 grudnia  2012 roku.
 
Projekt zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych jest jednym z sześciu, który będzie  współfinansowany w 85 %  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie.


Dodatkowe informacje:
Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.+ 48 81 472 36 83
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl

Rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl