Powrót

Kolej zbliży Warszawę z Radomiem

Modernizacja linii kolejowej między stacją Warszawa Okęcie przez Piaseczno do Czachówka będzie wiązała się z rozbiórką i budową od nowa torów i pozostałej infrastruktury kolejowej na odcinku 27 km. Inwestycja obejmuje przygotowanie projektów wykonawczych i realizację robót budowlanych. Wyłoniony w dwustopniowym postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał za zadanie przebudować układ torowy stacji  Warszawa Okęcie, Piaseczno i Czachówek Południowy. Planowany układ torów na stacji w Piasecznie pozwoli przewoźnikom kolejowym na stworzenie nowych połączeń np. zaczynających się w Warszawie i kończących się na tej stacji. 
W ramach modernizacji zostaną przebudowane wszystkie perony na stacjach: Warszawa Okęcie, Piaseczno; Czachówek Południowy oraz na przystankach: Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy; Nowa Iwiczna; Zalesie Górne; Ustanówek; Czachówek Górny. Plan robót zakłada również budowę kładki dla pieszych na stacji Warszawa Okęcie i przebudowę kładki dla na stacji Piaseczno. W Czachówku Południowym powstanie przejście podziemne. 
Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyni się również do usprawnienia transportu drogowego - kierowcy będą mogli skorzystać z odnowionych wiaduktów oraz z jednego nowego, który powstanie w pobliżu przystanku Warszawa Jeziorki. Inwestycja będzie się wiązała również z przebudową wszystkich istniejących przejazdów w poziomie szyn oraz z budową równoległych dróg technologicznych i serwisowych. 
Zaplanowane prace są częścią programu modernizacji połączenia kolejowego Warszawa – Radom, który pozwoli na dostosowaniu trasy do prędkości 160 km/h na 93 procentach modernizowanego odcinka. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują pierwszą z serii umów na modernizację trasy kolejowej ze stolicy do Radomia obejmująca zaprojektowanie i budowę systemu sterowania ruchem kolejowym. Będą to, między innymi, semafory, urządzenia sterujące ich pracą oraz pozostałe systemy związane z zarządzaniem i prowadzeniem ruchu kolejowego.
Obecnie PKP PLK prowadzą procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy modernizacji stacji Radom. W  2013 roku planowane jest podpisanie umów na modernizację odcinków od stacji Warszawa Okęcie do Czachówka i z Czachówka do Warki. Modernizacja ostatniego odcinka Warka – Radom, wiążąca się, między innymi z budową drugiego toru, planowana jest w perspektywie finansowania UE na lata 2014 – 2020.  

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Pliki do pobrania