Powrót

Kolej w woj. kujawsko-pomorskim zmienia się dla podróżnych

Podróżni i pociąg przy przebudowanym peronie nr 1 na stacji Włocławek. fot. Przemysław Zieliński PLK

PLK S.A. konsekwentnie poprawiają komfort obsługi osób podróżujących koleją w regionie, nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Lepszy dostęp do kolei w Grudziądzu i Tucholi

Od grudnia podróżni wsiadają do pociągów z nowych przystanków Grudziądz Tuszewo (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork) oraz Tuchola Rudzki Most (linia kolejowa nr 208 Działdowo - Chojnice). Przystanek w Grudziądzu zwiększył możliwości podróży w kierunku Kwidzyna, Malborka oraz Trójmiasta, a z nowego peronu w Tucholi można wsiąść do pociągów w kierunku Chojnic i Bydgoszczy. Na nowych, wysokich peronach są wiaty i ławki oraz tablice informacyjne i energooszczędne oświetlenie. Ułatwieniem dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się są wygodne pochylnie oraz ścieżki naprowadzające w nawierzchni peronów. Wartość prac wyniosła w sumie 6,1 mln zł netto, a środki pochodziły z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Nowe oblicze stacji Włocławek

Na modernizowanej stacji Włocławek od maja podróżni korzystają z podwyższonego peronu nr 1. Zamontowano tablice informacyjne oraz czytelne oznakowanie, pomocne w orientacji na stacji. Jest również nowe, jaśniejsze oświetlenie. Od listopada dostępne jest wyremontowane przejście podziemne, które ułatwia dostęp do kolei w kierunku Bydgoszczy, Torunia, Kutna i Łodzi oraz usprawnia komunikację osób pieszych w tej części miasta, łącząc osiedle Południe – poprzez stację i dworzec kolejowy – ze Śródmieściem. Na stacji kontynuowane są prace związane z przebudową peronu nr 2, na których zamontowana zostanie 150-metrowa wiata oraz zabudowana winda z przejścia podziemnego. Zakończenie prac planowane jest w połowie roku. Wartość wszystkich prac realizowanych przez PLK S.A. na stacji wynosi ponad 33 mln zł netto ze środków budżetowych.

Dla lepszego komfortu podróżnych

W 2023 r. na poprawę komfortu obsługi podróżnych na peronach w woj. kujawsko-pomorskim PLK S.A. przeznaczyły blisko 350 tys. zł netto ze środków budżetowych. Nowe wiaty w liczbie 8 sztuk chronią podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in. w Lubiczu, Bursztynowie i Konojadach. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie, zapewniające właściwą orientację na stacjach i przystankach, m.in. w Serocku, Mogilnie i Inowrocławiu. Zamontowano tablice z nazwą stacji lub przystanku, numerami peronów oraz torów – łącznie 19 sztuk. Zamontowano także 6 gablot na rozkłady jazdy i istotne informacje dla podróżujących koleją, m.in. w Bydgoszczy Osowej Górze i Inowrocławiu Rąbinku.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02