Powrót

Kolej Plus – nowe połączenia i lepsze podróże w województwie śląskim

Stacja Katowice, podróżni na peronie, przy peronie pociąg, fot. Katarzyna Głowacka

Przetargi są ważnym krokiem do realizacji zadań z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia zyskają lepszy dostęp do pociągów. Szacowany czas przejazdu Tychy – Katowice to 29 min. Mijanka, którą przewidziano w Murckach usprawni przewozy. Zwiększy się bezpieczeństwo dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami w miejscu przejazdów w poziomie szyn. Obecnie trasa Katowice Ligota - Tychy jest wykorzystywana głównie w ruchu towarowym. Dla zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142” przewidziano prace projektowe w latach 2023 – 2026, a w latach 2026 – 2028 budowę. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 140 mln zł.

Budowa łącznicy kolejowej usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min. Będzie to nowe, atrakcyjne, bezpośrednie połączenie kolejowe. Zwiększy się dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków Ruda Orzegów oraz Bytom ul. Zabrzańska. Projekt obejmuje budowę 5 km oraz modernizację 4 km linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (nr 189). Prace projektowe dla zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” będą realizowane w latach 2023 – 2025. Roboty budowlane mogłyby być prowadzone w latach 2026 – 2028. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł.

Siedem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest łącznie siedem projektów o szacowanej wartości ok. 2 mld zł. Na wszystkie PLK S.A. podpisały umowy z wnioskodawcami. Przetargi ogłoszono już na trzy projekty - w grudniu na zaprojektowanie połączenia do Jastrzębia-Zdroju, w styczniu na dwa opisane powyżej.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego - kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571