Powrót

Kolej i Drogi w Polsce - rozwój, inwestycje, projekty. Koleje Dużych Prędkości

21 maja br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Kolej i Drogi w Polsce - rozwój, inwestycje, projekty" organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Fundację Pro Economicus Construction Club. Tym razem tematem były koleje dużych prędkości - polskie zamierzenia budowy linii "Y" Warszawa - Łódź - Wrocław - Poznań oraz prezentacja istniejących w Europie superszybkich kolei. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z podsekretarzem stanu Olgierdem Dziekońskim, reprezentanci Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Naczelnej Izby Kontroli, Urzędu Transportu Kolejowego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, firm projektowych i wykonawczych z Polski i zagranicy. Bogdan Ciszewski, Dyrektor Biura Kolei Dużych Prędkości PKP PLK S.A. przedstawił prezentację pt.: Budowa Linii Dużych Prędkości w Polsce: przygotowanie budowy, korzyści społeczno-gospodarcze, wsparcie komunikacyjne dla projektu budowy linii dużych prędkości. Po prezentacji obyła się debata z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami Ministerstwa na temat perspektyw realizacji tego projektu w Polsce. Po zakończeniu debaty rozpoczęły się prezentacje przygotowane przez zagranicznych gości. Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel ADIF - zarządcy infrastruktury w Hiszpani, Ignacio Campo - ADIF Special Project Manager, omawiając doświadczenia Hiszpanii w budowie linii kolei dużych prędkości. Następnie Andre Ohnheiser, Dyrektor Regionu Europa firmy Systra przedstawił doświadczenia Systry w budowie takich linii. Aspekt prawno-organizacyjny w realizacji projektów linii dużych prędkości w Hiszpanii zaprezentował mecenas Jaime Fuster z kancelarii Garrigues, po nim zaś Marcin Warda z firmy Idom omówił projektowanie linii dużych prędkości w tym kraju. Dr Franz Pacher z zarządu Alpine Bau GmbH ze Szwajcarii przedstawił prezentację dotyczącą budowy 57-kilometrowego tunelu kolejowego pod masywem górskim Gotthard oraz kolejowe wyposażanie techniczne dla linii dużych prędkości. Spotkanie zakończył Marek Kaniewski z Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa omówieniem problemu sieci trakcyjnej dla kolei dużych prędkości.