Powrót

Kierowcy i piesi zyskają nową przeprawę przez tory w Legionowie

Konstrukcja dojazdu do tunelu. Pracownicy przy ścianach szczelinowych_fot. Martyn Janduła

Jest już ponad połowa konstrukcji tunelu w Legionowie bezpośrednio pod torami linii Warszawa – Trójmiasto. Betonowa rama powstała pod czterema z pięciu przebiegających w tym miejscu torów.

Bezkolizyjna przeprawa zastąpi dotychczasowy przejazd na ul. Polnej/Kwiatowej. Wykonawca zakończył betonowanie sufitu środkowej części obiektu. Następnie odtworzy dwa tory, które na czas budowy, zostały w tym miejscu zdemontowane. Kolejnym etapem będzie budowa trzeciej części tunelu pod ostatnim – piątym – torem. Po ukończeniu konstrukcji, rozpoczną się prace wykończeniowe we wnętrzu obiektu.

Równocześnie do budowy konstrukcji tunelu, powstają zjazdy do obiektu. Przy zabudowanych ścianach szczelinowych budowane są mury oporowe oraz ściana oddzielająca drogę pieszo-rowerową od drogi samochodowej. Wzmacniany jest teren, na którym będą układane warstwy asfaltu.

Na czas prac utrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej nr 9 Warszawa – Gdańsk.

Tunel drogowy, który powstaje we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Gminy Legionowo, będzie miał 151 m długości oraz 13 m szerokości. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami jezdni o łącznej szerokości 6 m z dwoma pasami ruchu oraz 3 m trasy pieszo-rowerowej.

Zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zadanie wynosi ponad 14,5 mln zł brutto. Udział dotyczy finasowania budowy tunelu drogowego, likwidacji przejazdu w poziomie szyn, usunięcia kolizji nowego obiektu z infrastrukturą kolejową, opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad robotami prowadzonymi na terenie kolejowym. Według planów pierwsze samochody pojadą tunelem w I kwartale 2023 r. Łącznie zadanie warte jest blisko 32 mln zł.

PLK wspiera inwestycję w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa tunelu w Legionowie wpisuje się w działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” w całym kraju wybudowanych zostanie łącznie 25 bezkolizyjnych obiektów. Tylko w woj. mazowieckim program obejmuje pięć lokalizacji. Poza Legionowem, budowany jest wiadukt drogowy w Pruszkowie. W planach jest także budowa wiaduktu dla pieszych w Ciechanowie oraz tuneli drogowych w Teresinie i Celestynowie.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Martyn Janduła
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 571 370 301