Powrót

Inwestycje kolejowe na FORUM

Na X Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego  w Kudowie Zdroju 18-20 marca obecni byli samorządowcy z całego województwa dolnośląskiego. W panelu poświęconym transportowi województwa obok wystąpienia Zbigniewa Szczygła członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego nt. temat stanu realizacji  i perspektyw budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz sieci kolejowej na terenie Dolnego Śląska w latach 2007-2013, prezentację Stan realizacji oraz perspektywy budowy i przebudowy infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska w latach 2007 - 2013 przedstawił PKP PLK S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu. Uczestnicy Forum, otrzymali również foldery informacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na temat projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE, modernizacji linii kolejowych na terenie Dolnego Śląska: linii E 30 oraz  linii E 59. Kudowa, która już po raz dziewiąty była gospodarzem Forum, zdaniem śledzących spotkanie mediów, urasta do miana dolnośląskiego Davos.