Powrót

Inwestycja PLK S.A. promocją Bolesławca

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały w styczniu nagrodę honorową Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocje miasta. Powodem wyróżnienia były działania związane z modernizacją mostu kolejowego w Bolesławcu. Inwestycja zakończona planowo w 2009r, zrealizowana została w ramach modernizacji linii kolejowej E 30/C-E 30 na odcinku Legnica – Węgliniec  projekt ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/013. W uzasadnieniu wyróżnienia napisano: W ramach modernizacji, współfinansowanej ze środków UE, gruntownie odrestaurowana została konstrukcja mostu oraz odtworzona i rozszerzona iluminacja przęseł i filarów tej potężnej budowli. Wiadukt kolejowy – rozpięty nad doliną rzeki Bóbr, od momentu powstania zaliczany jest do najbardziej charakterystycznych obiektów. Wykonany został pod kierunkiem Engelhardta Gansela w latach 1844-46. Most podziwiany jest nie tylko za mistrzowski twór techniki, ale także powszechnie uznawany jest za obiekt historyczny i artystyczny, przywołujący skojarzenia z akweduktami rzymskimi. PKP Polskie Linie Kolejowe SA były współautorem „Wiadukt Show", niepowtarzalnego widowiska plenerowego „Światło – Para – Dźwięk" w Bolesławcu, które zakończyło modernizację mostu nad Bobrem. Wartość prac objętych kontraktem wynosi 10 154 626,88 euro (netto). Kontrakt był współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w 75% kosztów kwalifikowanych. Realizacja w latach 2008- 2009 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział we Wrocławiu