Powrót

Intensywne prace na trasie Warszawa – Skierniewice

Do wykonania prac na torach z Warszawy Zachodniej do Skierniewic wykonawca sprowadził najnowocześniejsze urządzenia. Na odcinku Pruszków – Warszawa Włochy pracuje specjalistyczna oczyszczarka, czyli urządzenie, które poprawia stan toru przez czyszczenie tłucznia, materiału, który tworzy linię kolejową. Oczyszczanie tłucznia to pierwszy i niezbędny etap prac, po którym następuje montaż nowych torów.
Działająca na odcinku Pruszków – Włochy oczyszczarka, to jedna z największych tego typu maszyn w Europie. Waży około 430 ton, a jej długość, nawet 300 metrów, zależy od liczby wagonów odbierających przerobiony tłuczeń. Wydajny sprzęt, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, pozwala znacznie przyspieszyć roboty. Maszyna  w ciągu dnia może oczyścić tor na dystansie ok. 2 km i nie zajmuje terenu obok linii kolejowej.
Oczyszczarka, po wykonaniu zadania na odcinku Pruszków – Warszawa Włochy, w połowie listopada zacznie pracę na szlaku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem. 
Dotychczas modernizację zakończono na torach między Skierniewicami a Radziwiłłowem Mazowieckim oraz na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy. W połowie tego roku rozpoczęły się prace modernizacyjne na odcinku Żyrardów – Radziwiłłów Mazowiecki, a od połowy września prace na stacji Żyrardów. 
Modernizacja 57,5-kilometrowego odcinka Warszawa Zachodnia – Skierniewice będzie kosztowała ponad 1 mld zł. 
Na czym polega modernizacja linii kolejowej?
W ogólnym zarysie modernizacja polega na rozbiórce linii kolejowej i budowie jej prawie od podstaw z wykorzystaniem dotychczas zajmowanego terenu. Kompleksowej wymianie podlegają tory. W miejsce kilkudziesięcioletnich, wyeksploatowanych urządzeń powstaje nowoczesny system zarządzania ruchem kolejowym. Modernizowane są wszystkie mosty, wiadukty i przepusty. 
Rozmiar prac można porównać do budowy autostrady, z tym, że w przypadku linii kolejowych, prace prowadzi się najczęściej z utrzymaniem ruchu. Takie rozwiązanie wymaga też szczególnych zasad bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy, gdyż obok przejeżdżających pociągów pracują ludzie i urządzenia. 
Efektem prac będzie wyższa prędkość pociągów pasażerskich, do 160 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 do 30 minut. Najszybsze pociągi, np. „Łodzianin” dystans z nowego dworca Łódź Fabryczna do stacji Warszawa Centralna pokonają w 70 minut. 
Modernizacja obejmuje również infrastrukturę obsługi podróżnych na stacjach i przystankach. Obiekty będą wyposażone w wiaty, czytelny system informacji  dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Modernizacja linii Łódź – Warszawa
2006 – 2008 Prace modernizacyjne na odcinku Łódź – Skierniewice.
2010 podpisanie umowy na modernizację ostatniego odcinka: Warszawa Zachodnia –Skierniewice. Planowane zakończenie prac: 2012 rok. 
wrzesień 2012  główny wykonawca robót Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (PNI) ogłasza upadłość. Wstrzymanie robót torowych.
kwiecień 2013  podpisanie aneksu zmieniającego lidera konsorcjum z PNI Sp. z o.o w upadłości  układowej na Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe Sp. z o.o.
czerwiec 2013rozpoczęcie zawieszonych robót na odcinku Radziwiłłów Mazowiecki – Żyrardów
grudzień 2014zakończenie modernizacji odcinka Warszawa Zachodnia  – Grodzisk Mazowiecki
2015  zakończenie wszystkich prac na trasie Łódź – Warszawa, czas przejazdu z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej: 70 minut. 
Utrudnienia związane z modernizacją
Prowadzone prace wymagają zamknięcia torów i zmiany w rozkładach jazdy. Pociągi korzystają nieraz z długich odcinków jednotorowych, co oznacza, że w przypadku nawet drobnej usterki infrastruktury kolejowej lub taboru mogą  się spóźnić. Utrudnienia mogą być również z innych przyczyn – wtargnięcia osoby postronnej na tory, interwencji pogotowia, dewastacji urządzeń. 
Linia Łódź – Warszawa jest jedną z najbardziej obciążonych linii kolejowych w Polsce. Założone na trasie przejazdu tzw. rezerwy czasowe są minimalne, bo  w przeciwnym razie przewoźnicy musieliby zmniejszyć liczbę pociągów. 
W celu ograniczenia liczby awarii Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły dodatkową, powtórną kontrolę wszystkich urządzeń sterowania ruchem na linii z Warszawy do Skierniewic. W miarę potrzeb urządzenia będą wzmocnione lub wymieniane. Zarządca infrastruktury zwiększa także skład zespołów pogotowia technicznego, które całodobowo dyżurują w trzech lokalizacjach i na bieżąco usuwają ewentualne usterki.
PLK rekrutuje już dodatkowe osoby do wygłaszania komunikatów na stacjach. Wcześniej, (planowo od 15 grudnia), chce przejąć od przewoźników ten obowiązek i wzmocnić obsadę, co w efekcie powinno poprawić funkcjonowanie informacji pasażerskiej. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepraszają pasażerów i zapewniają, że dokładają wszelkich starań, by rozkład jazdy na modernizowanej linii był w maksymalnym stopniu realizowany, a pasażerowie na bieżąco informowani o ruchu pociągów. W tym celu zarządca infrastruktury ściśle współpracuje z przewoźnikami i monitoruje wykonanie robót. Najważniejszym celem PLK jest jak najszybsze zakończenie modernizacji trasy Łódź – Warszawa.

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl
tel. + 48 662-114-900

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska