Powrót

Inauguracyjne posiedzenie Rady Przewoźników

11 stycznia 2011 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na inauguracyjnym posiedzeniu spotkała się Rada Przewoźników.

W spotkaniu wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński oraz prezes Zarządu PKP PLK S.A. Zbigniew Szafrański.

W skład Rady, której przewodniczy Tadeusz Syryjczyk, minister transportu i gospodarki morskiej w latach 1998 – 2000, wchodzą przedstawiciele 6 przewoźników towarowych (PKP Cargo, CTL Logistics, Lotos Kolej, DB Schenker Rail Polska, POL-MIEDŹ-TRANS i Orlen KolTrans) oraz 6 przewoźników pasażerskich (Przewozy Regionalne, PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Arriva RP, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Szybka Kolej Miejska w Warszawie). W skład Rady weszli przewoźnicy wykonujący największą pracę eksploatacyjną. Inni, mniejsi przewoźnicy, są reprezentowani w Radzie za pośrednictwem przedstawiciela grupy przewoźników.

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym wspomagającym działania Zarządu PKP PLK S.A., zarządcy publicznej sieci linii kolejowych w Polsce, w sprawach dotyczących rozwoju transportu kolejowego.


Do głównych zadań Rady Przewoźników należy m.in.:

- wypracowywanie stanowisk w zakresie systemu przydzielania tras, poprawy przepustowości linii kolejowych, realizacji rozkładu jazdy, udostępniania infrastruktury kolejowej i usług dodatkowych,

- konsultowanie przepisów, aktów organizacyjno-prawnych, regulacji wewnętrznych dotyczących relacji przewoźnik – zarządca infrastruktury oraz współudział w wypracowywaniu propozycji zmian legislacyjnych,

- wypracowywanie wspólnego stanowiska przyczyniającego się do rozwiązywania problemów systemowych związanych z obsługą przewozu osób i towarów,

- konsultowanie planowanych inwestycji kolejowych oraz priorytetów prac naprawczych i utrzymaniowych pod względem zgodności z oczekiwaniami i planami przewoźników.

Wyniki prac Rady będą przedstawiane Zarządowi PKP PLK S.A. w formie rekomendacji.

Uczestnicy spotkania podzielili pogląd wyrażony przez ministra Andrzeja Massela i prezesa Krzysztofa Jaroszyńskiego, że Rada Przewoźników może spełnić ważną rolę platformy porozumienia głównych uczestników rynku kolejowego.

Przyjęto pierwsze tematy, które będą przedmiotem wspólnych prac. Kolejne spotkanie Rady jeszcze w styczniu.

   

Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krzysztof Łańcucki