Powrót

III Etap konsultacji dotyczących przebiegu korytarzy linii dużych prędkości w województwie wielkopolskim-zapowiedź spotkania w Poznaniu

W spotkaniu udział wezmą m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jak również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zaproszeni goście oraz IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., wykonawca Opracowania studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław i przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Celem spotkania jest przedstawienie przebiegu wytyczonych wariantów pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa wielkopolskiego, określonych w ramach trasowania ostatecznego oraz poznanie opinii w tym zakresie. Omówiony zostanie także przebieg korytarzy na tle aspektów środowiskowych i przewidywane kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową.  

Zbigniew Ciemny

Dyrektor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. +48 22 473 3602

 

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości ubiega się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.