Powrót

Gdynia – nowy wiadukt drogowy zwiększy poziom bezpieczeństwa i usprawni komunikację w mieście

Nowy wiadukt drogowy zastąpi dwa przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ul. Puckiej, znajdujące się w pobliżu stacji Gdynia Port. Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przyjęte rozwiązanie odciąży ruch drogowy na Estakadzie Kwiatkowskiego, a przede wszystkim usprawni komunikację między obwodnicą Trójmiasta i centrum Gdyni a jej północnymi dzielnicami, m.in. Pogórzem, Obłużem i Oksywiem.

Podpisana umowa o współpracy określa m.in. zakres rzeczowy inwestycji oraz zasady jej finansowania i wspólnego przeprowadzenia postępowań przetargowych. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na około 65 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą na inwestycję kwotą 24 mln zł netto w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

Inwestycja realizowana będzie w formule „projektuj – buduj” i obejmie swoim zakresem budowę wiaduktu wraz z przyległym układem drogowym, a także przebudowę infrastruktury kolejowej w związku z likwidacją przejazdów. Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych planowane jest w przyszłym roku. Budowa obiektu ma się zakończyć w 2022 r.

Bezpieczniej na skrzyżowaniu dróg i torów

Budowa wiaduktu drogowego w Gdyni prowadzona jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują ten program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i  zarządcami dróg. Łącznie w całym kraju planowana jest budowa 30 obiektów, w tym 25 wiaduktów i 5 przejść dla pieszych. Podpisano już 21 porozumień w ośmiu województwach i jeden list intencyjny z województwem podkarpackim. Na przedsięwzięcie przeznaczono kwotę w wysokości 312,55 mln zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 85 proc.

Bezkolizyjne skrzyżowania powstały i są budowane również w ramach Krajowego Programu Kolejowego na modernizowanych liniach m.in.: Warszawa – Białystok, Poznań – Warszawa, Kraków – Rzeszów i Warszawa – Lublin. Tylko w 2018 r. przebudowano i wybudowano 113 wiaduktów drogowych i kolejowych.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” będzie ubiegał się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

null

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02