Powrót

ETCS - nowoczesny system zarządzania ruchem kolejowym na polskich torach

Na trasie z Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia zakończono montaż i otrzymano pozwolenie na eksploatację nowoczesnego systemu zarządzania ruchem kolejowym, który pozwoli pociągom na osiągnięcie wyższej prędkości maksymalnej niż 160 km/h.
ETCS (European Train Control System) to kluczowy element ujednoliconego Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, który wdrażany jest na liniach kolejowych w Unii Europejskiej.
System opiera się na tzw. sygnalizacji kabinowej, która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej, nie jak dotąd – tylko na semaforach, ale na pulpicie w kabinie maszynisty. Urządzenia przytorowe – np. semafory komunikują się z lokomotywą i generują informacje dotyczące m.in. maksymalnej dozwolonej prędkości na danym odcinku toru. System kontroluje również reakcję maszynisty na nadawane komunikaty i odpowiednio reaguje - np. w przypadku zignorowania sygnału "stój" przez maszynistę, pociąg zostanie wyhamowany automatycznie. ETCS pozwala na rozpędzenie pociągów powyżej 160km/h. Przy takiej prędkości maszynista nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować wszystkich sygnałów i ostrzeżeń znajdujących się na trasie – w części zadań będzie wyręczał go system ETCS.
Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) jest pierwszą linią w Polsce wyposażoną w europejski system ETCS.  Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku i wiązała się z montażem ponad 1200 balis. Są to urządzenia elektromagnetyczne w formie żółtych pojemników umieszczane między torami, w okolicach semaforów. Odpowiadają za komunikację z przejeżdżającymi pociągami i przekazywanie sygnałów do kabiny maszynisty. Wzdłuż linii kolejowej zamontowano również niemal 250 punktów odpowiadających za przetwarzanie informacji z semaforów na impulsy elektromagnetyczne. W czasie montażu urządzeń ETCS, wzdłuż torów przeciągnięto dodatkowe przewody o łącznej długości ok. 20 km.
Wartość zrealizowanego projekt to blisko 17 mln 650 tys. Euro (około 75 mln zł). 
Wdrożenie ETCS pozwoli na szybszą jazdę pociągów przy podniesionym poziomie bezpieczeństwa. W 2014 roku pociągi na odcinku Zawiercie – Olszamowice przyspieszą do 200 km/h, a w 2015 roku na pozostałym odcinku Idzikowice - Grodzisk Mazowiecki. Podróż z Warszawy do Krakowa albo do Katowic będzie wówczas trwała niewiele ponad 2 godziny. 
Inwestycja pn. „Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie”- 2009-PL-60151-P współfinansowana jest w 50% przez Unię Europejską w ramach funduszu TEN-T.

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 662 114 900
rzecznik@plk-sa.pl