Powrót

E 59 Skokowa -Żmigród w realizacji

Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu Nr CCI2007PL161PR001 "Modernizacja linii kolejowej E 59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap II: Wrocław-granica województwa dolnośląskiego" "Konsorcjum - Skokowa" prowadzi prace na szlaku Skokowa -Żmigród. W pierwszej kolejności roboty objęły tor nr 2. Zdemontowano sieć trakcyjną oraz nawierzchnie toru nr 2. Obecnie wykonywane są m.in. roboty związane z podtorzem. Wykonawca zajmuje się również obiektami inżynieryjnymi, m.in. rozpoczęto naprawę i modernizacje przepustów. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana 16 km toru i podtorza, odwodnienie wymiana sieci trakcyjnej, przebudowa kilkunastu obiektów inżynieryjnych. Zmodernizowane będą 2 przejazdy kolejowo - drogowe. Przebudowane obiekty zapewnią większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w ruchu kolejowym Z uwagi na likwidację niektórych przejazdów wzdłuż szlaku powstanie dodatkowa droga. PKP PLK S.A Oddział Regionalny we Wrocławiu uzgodnił zgodnie z procedura zmiany do rozkładu jazdy. Intencją inwestora i wykonawcy jest minimalizacja zmian w kursowaniu pociągów na trasie Wrocław - Poznań. Wykonawca "Konsorcjum- Skokowa" w składzie: FEROCO S.A. (lider) TORPOL Sp. z o.o. (partner). Wartość umowy wynosi: 83 453 287,19 PLN (brutto) Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania przewidziana jest na jedenaście miesięcy od daty rozpoczęcia prac.