Powrót

E 59 - modernizacja szlaku Skokowa - Żmigród

Trwa modernizacja dolnośląskiego odcinka linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań.
Kończy się przebudowa szlaku Skokowa – Żmigród. Prace obejmują wymianę podtorza, odwodnienie, demontaż i montaż starej sieci i słupów trakcyjnych oraz zabudowę nowej.
W czerwcu oddano do eksploatacji tor nr 2.Wykonawca zrealizował również znaczną część prac na torze nr 1. Stoją nowe słupy i w listopadzie zakończy się montaż sieci trakcyjnej. Zmodernizowano także większość obiektów inżynieryjnych.
Po obu stronach linii kolejowej trwają jeszcze prace ziemne, związane z odwodnieniem i usuwaniem drzew zagrażających bezpiecznej komunikacji. Zgodnie z uzgodnieniami, likwidowany jest jeden przejazd kolejowy. Powstaje droga dojazdowa do sąsiedniego przejazdu.
Poprawia się bezpieczeństwo w ruchu kolejowo drogowym. Na dwóch przejazdach wymieniono nawierzchnię, docelowo zmodernizowane będą również urządzenia sygnalizacji.
Od grudnia 2009r na odcinku Skokowa – Żmigród pociągi będą mogły jeździć po dwóch torach. Usprawni to komunikację na trasie Wrocław – Poznań.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny we Wrocławiu