Powrót

Dzięki Kolei Plus pociągi po ponad 30 latach wrócą do Lubska

Podróżni na zmodernizowanym peronie w Zielonej Górze, przy zadaszeniu informacje, w tle pociąg_fot.Radek Śledziński

Dzięki podpisanej umowie między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a samorządem województwa lubuskiego możliwe będzie ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację prac budowlanych między Lubskiem a Bieniowem (linia kolejowa Wrocław Muchobór – Gubinek, nr 275). Szacunkowa wartość robót, obejmujących ok. 18 km odcinek, to niemal 66 mln zł.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei – po blisko 30 latach pociągi znów pojadą m.in. do Lubska i Jasienia. Ok. 25 tys. mieszkańców regionu zyska dogodną możliwość podróży koleją. Przebudowany na ok. 18 km odcinku tor pozwoli na przejazdy pociągów z prędkością 120 km/h. Dzięki planowanej budowie tzw. „mijanki” w Letnicy trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na zwiększenie przepustowości i dojazd z Lubska do Zielonej Góry w szacowanym czasie ok. 63 min. Dobrą obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Zachód, Lubsko, Lubsko Wschód), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje. Na antypoślizgowej nawierzchni będą udogodnienia dla osób niewidomych – ścieżki naprowadzające.

Program Kolej Plus likwiduje wykluczenie komunikacyjne i zwiększa dostęp do kolei. Dzięki podpisanej dziś umowie na rewitalizację linii kolejowej 275 z Bieniowa do Lubska mieszkańcy wschodniej części województwa lubuskiego po latach odzyskają dogodne połączenia kolejowe m.in. z Zieloną Górą. Wybudowane i przebudowane stacje oraz przystanki ułatwią korzystanie z pociągów wszystkim podróżnym. Nowe połączenia to także impuls sprzyjający rozwojowi regionu – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Przywrócenie kolejowych połączeń z Lubska przez Bieniów do Zielonej Góry to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., która zostanie zrealizowana z programu Kolej Plus. Dzięki rządowemu programowi także w województwie lubuskim mieszkańcy, także mający trudności z poruszaniem się, po wielu latach znów zyskają możliwość wygodnych, codziennych przejazdów pociągiem do pracy czy szkoły – mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” przewidywane jest obecnie w 2028 r.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

Z Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw: 7 w śląskim, 5 w lubelskim oraz wielkopolskim, po 4 w małopolskim i mazowieckim, 3 dolnośląskim, 2 w łódzkim, po 1 w lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów.

Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego - kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495