Powrót

Dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Kampania jest potrzebna bo wpływa na zwiększenie świadomości kierowców i poprawę ich zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. Bez waszego udziału i wielkiego zaangażowania kampania nie byłaby możliwa – mówił Marek Pawlik wiceprezes Zarządu PLK dziękując uczestnikom spotkania. Celem realizowanego siódmy rok ogólnopolskiego przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych i kształtowanie właściwych postaw użytkowników przejazdów.
Organizatorzy kampanii w poszczególnych zakładach przedstawili doświadczenia i wnioski z organizacji spotkań z młodzieżą, szkołami nauki jazy, realizacji działań „Bezpieczny poniedziałek". Omówiono współpracę z partnerami kampanii oraz działania w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ILCAD) oraz medialny obraz wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych
Wykłady z możliwości wykorzystania Internetu w kampanii społecznej Bezpieczny przejazd. - Zatrzymaj się i żyj! oraz zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i organizacji wydarzeń kompanijnych służyły przygotowaniu organizatorów do kolejnych działań.
W minionym roku zorganizowano kilkaset spotkań, wydarzeń i konferencji . Kierowców ostrzegało 1200 bilbordów i emisje spotów telewizyjnych. O zachowaniu bezpieczeństwa przypominały też materiały informacyjne oraz poświęcone kampanii publikacje i audycje w mediach.
Kampania społeczna Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i Żyj rozpoczęła się w 2005 r. Początkowo odbywała się w sezonie letnim. Obecnie trwa cały rok. Szczegóły na www.bezpieczny-przejazd.pl.  

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.