Powrót

Debata-EURO 2012

Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Przewodniczący Rady m.st. Warszawy.
Patronat medialny objęli: „Puls Biznesu”, TVP3, „Życie Warszawy”, „Gazeta Transportowa”, „Nowy Przemysł”.
Partnerami merytorycznymi debaty były: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo S.A., Siemens Sp. z o.o., Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Kapsch AG, Pyrylandia Sp. z o.o., CPAG, Stadler Bussnang AG, CTL Logistics S.A., Accenture Sp. z o.o. Dyskusja dotyczyła roli lotniska „Warszawa Okęcie” i „Warszawa Modlin” oraz lotnisk regionalnych na Mazowszu,  rozwoju nowoczesnego transportu publicznego,  w tym szybkich połączeń kolejowych i drogowych, a także zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w obliczu EURO 2012. Ustalono, że wszystkie elementy sieci transportowej muszą ze sobą współpracować i tworzyć jednolity i sprawny system.
Wiceprezydent m.st. Warszawy p. Jerzy Miller podkreślał rolę transportu kolejowego, za priorytet uznając jego rozwój. Pani Agnieszka Safuta – Pawlak - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mówiła o rozpoczęciu przez Spółkę prac związanych z modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowie tunelu łączącego stację z lotniskiem „Okęcie”. Przedstawiła również możliwości połączeń kolejowych lotniska „Okęcie” z lotniskiem w Modlinie oraz trasy połączeń w/w lotnisk z centrum Warszawy. Zaznaczyła jednak, że istotną sprawą dla sprawnej realizacji prac związanych
z prowadzeniem inwestycji jest zmiana w prawie zamówień publicznych, związana z uproszczeniem procedury przetargowej oraz przyspieszaniem otrzymywania decyzji środowiskowych. Organizatorem spotkania było Centrum Komunikacji Medialnej.

Pociągiem na lotnisko okęcie-prezentacja