Powrót

Cztery oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Stróże – Krościenko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

4 listopada 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, odbyło się otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, obejmujących wybrane odcinki linii Nr 108 Stróże - Krościenko, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 66.913.109,42 PLN brutto. Wpłynęły cztery oferty, złożone przez :


1.
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. zo.o. - oferta na kwotę 61.515.528,32 PLN brutto.
2.
Konsorcjum firm:
  • STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
  • TRAKCE a.s. Moravska Ostrava a Privoz, Republika Czeska
  • TRAKCE-TOR Sp. z o.o. Cieszyn
  • PBS „TRANSKOL” Sp. z o.o.
- oferta na kwotę 73.174.684,15 PLN brutto.
3.
Konsorcjum firm :
  • FEROCO S.A. Poznań
  • TORPOL Sp. z o.o. Poznań
- oferta na kwotę 61.896.149,82 PLN brutto.
4.
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Warszawa - oferta na kwotę 65.840.174,36 PLN brutto.  

Zadanie jest realizowane w ramach projektu o nazwie: ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl