Powrót

Człowiek roku przyjaciel kolei – oto laureaci edycji 2012

W 2012 roku organizatorzy konkursu PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Railway Bussines Forum postanowili zapoczątkować nową formułę, zgodnie z którą przyznawane są nagrody w formie tytułów. Nagroda Człowiek roku – przyjaciel kolei przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kolejnictwa w roku, w którym organizowany jest konkurs. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze nominowanych dotyczą sukcesów i wyjątkowych osiągnięć m.in.: w działalności gospodarczej, wprowadzaniu nowych technologii, w promocji kolei, w działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego.    Nagroda Przyjaciel kolei jest przyznawana natomiast za wybitne osiągnięcia w związku z transportem szynowym, osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym instytucjom niezależnie od okresu podejmowania tych działań.   Oto lista laureatów edycji 2012.
Tytuł „Człowiek roku – przyjaciel kolei” otrzymali:   Henryk Gruca, Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o. - wyróżniony za osiągnięcie pozycji jednej z największych kolei towarowych w Polsce.   Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A. – nagrodzony za prace rozwojowe na rzecz budowy kolejowych pojazdów dla przewozów pasażerskich i metra oraz modernizacje lokomotyw.   Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A. - wyróżniony za ustabilizowanie sytuacji firmy i sprostanie trudnemu zadaniu organizacji przewozów koleją podczas EURO 2012.   prof. Marek Sitarz - wyróżniony za działalność edukacyjną oraz budowanie związków nauki i biznesu w transporcie szynowym.   Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego - doceniony za traktowanie transportu szynowego jako priorytetu dla aglomeracji łódzkiej i wkład w jego rozwój.   Zdzisław Myszor (konduktor pociągu) i Paweł Ważny (kierownik pociągu) – nagrodzeni za postawę wykazaną podczas likwidowania skutków katastrofy kolejowej pod Szczekocinami.   Tytułem Przyjaciel Kolei zostali uhonorowani:   Michał Rymarz, długoletni pracownik firm kolejowych – wyróżniony za niezwykły entuzjazm i poświęcenie w pracy zawodowej oraz społecznej na rzecz kolei.   Leszek Skolasiński, długoletni pracownik firm kolejowych - nagrodzony za wielką pasję i wytrwałość w promocji przewozów intermodalnych.   Jerzy Zalewski, Prezes Zarządu Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o. - za wybitny profesjonalizm i zaangażowanie w procesach inwestycji w infrastrukturze kolejowej.   Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei – nagrodzone za pielęgnowanie tradycji i popularyzację polskiej myśli technicznej w kolejnictwie. Konkurs był przeprowadzony w kilku etapach. Do końca sierpnia nadsyłano zgłoszenia kandydatur.  We wrześniu, z nadesłanych zgłoszeń, Kapituła konkursu wybrała listę nominowanych, spośród których wyłoniono laureatów tegorocznej edycji. Dotychczas laureatami wcześniejszych edycji konkursu zostało ponad 50 osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu, mediów oraz działaczy samorządowych.