Powrót

Ćwiczenia manewrowe w Chałupkach

Główne cele ćwiczeń to:
  • doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych na szlakach kolejowych (katastrofy komunikacyjne),
  • doskonalenie umiejętności w zakresie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego i chemicznego,
  • doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji działań w przypadku zdarzeń o podłożu terrorystycznym
  • doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami PSP a służbami ratowniczymi PKP,
  • sprawdzenie procedur postępowania służb dyżurnych PKP w przypadku, zaistnienia katastrofy komunikacyjnej,
  • doskonalenie metod wzajemnej wymiany informacji.