Powrót

Coraz bliżej lepszych podróży z Radomia Wschodniego

Teren przygotowany pod budowę przystanku Radom Wschodni, widać pociąg jadący po torach, wykonawców i maszyny budowlane, P. Mieszkowski, A.Lewandowski

Gotowy jest teren pod budowę nowego przystanku kolejowego – Radom Wschodni. Wykonawca zdemontował starą konstrukcję wiaduktu w ciągu ul. Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu, w tym podporę wiaduktu, która mieściła się między torami 1 i 2 linii kolejowej Warszawa – Radom (lk8). Aby rozbiórka mogła dojść do skutku, wykonawca na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zbuduje tymczasowy przejazd kat. F niezbędny do wjazdu specjalistycznych maszyn. Prace prowadzone będą w nocy i nie będą miały wpływu na ruch pociągów.

Kolejno planowane jest wybudowanie podpór w międzytorzu, na których oparta będzie przyszła konstrukcja nowego wiaduktu. Prace przygotowawcze przy budowie peronu rozpoczną się na początku 2024 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Miastem Radom prowadzą skoordynowane prace dotyczące budowy peronu oraz wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ul. Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Nowe obiekty pozwolą na lepsze korzystanie z kolei w mieście i wygodne połączenie z lotniskiem w Radomiu.

Na przystanku Radom Wschodni przewidziano peron wyspowy dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz pasażerów z ciężkimi bagażami, korzystających z lotniska. Dostęp z peronu na wiadukt drogowy będzie możliwy zarówno poprzez schody stałe, ruchome, jak również windy.

Nowy obiekt dla wygody pasażerów będzie wyposażony w wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Poruszanie się ułatwią czytelne oznakowania, elektroniczne wyświetlacze i gabloty z rozkładem jazdy, tablice informacyjne. Przy wejściach do peronów będą ustawione stojaki na rowery. Będzie LED-owe oświetlenie, nagłośnienie i monitoring. Dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu.

Planowane zakończenie budowy peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu realizowanej w ramach projektu „Poprawa Bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej w Radomiu" to II kwartał 2025 r.

W ramach przygotowań do budowy przystanku Radom Wschodni, w latach 2020-2022 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamontowały dziewięć dodatkowych rozjazdów w obrębie wiaduktu przy ul. Żeromskiego, które mają umożliwić zjazd z linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom Główny na linię nr 8 Warszawa Zachodnia-Radom Główny oraz przeprowadziły dodatkowe prace budowlane związane z przebudową instalacji podziemnych kolidujących z terenem przyszłej budowy peronu, niebawem zrealizowane zostanie dodatkowe przyłącze energetyczne dedykowane dla potrzeb tej inwestycji.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414