Powrót

Budowa łącznicy na półmetku

Wygodniej na przystankach w aglomeracji krakowskiej

Na przystanku Kraków Zabłocie wykonano już część peronów i stalowej konstrukcji zadaszenia. Wybudowano szyby windowe oraz fundamenty pod schody ruchome. Najtrudniejsze prace zostały już wykonane. Docelowo pod torami powstanie hala przystankowa. Z hali pasażerowie wyjdą schodami bezpośrednio na peron. Obiekt wyposażony zostanie w wiaty, ławki, oświetlenie oraz będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wykonywane są jednocześnie prace w rejonie przystanku Kraków Krzemionki, które koncentrują się obecnie na przebudowie układu torowego. Dzięki jego modernizacji zapewniony będzie lepszy ruch pociągów. W następnej fazie wykonawca skupi się na budowie nowych, funkcjonalnych i w pełni wyposażonych peronów na łącznicy. Przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pasażerowie zyskają dogodny punkt przesiadkowy do komunikacji miejskiej. 

Zakończyły się roboty na części torów z Bonarki do Prokocimia. Przebudowywane są także chodniki i układ drogowy w rejonie ul. Plac Przystanek na Krzemionkach. Powstanie tu także nowy parking, dojścia do przystanku i przejścia podziemnego. 


Kontynuacja najważniejszej fazy inwestycji

W sierpniu rozpoczęto montaż dwóch najdłuższych przęseł estakady (78 i 81 m) nad skrzyżowaniem ul. Powstańców Śląskich, Wielickiej, Powstańców Wielkopolskich i Limanowskiego. Aby zamontować i scalić przęsła, konieczne było zbudowanie 6 tymczasowych podpór, co zmienia i ogranicza przejazd przez skrzyżowanie. Elementy przęseł były transportowane we fragmentach do 26 metrów długości.

Na budowie wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym 250 – tonowy dźwig, który podnosi kolejne elementy przęseł i ustawia na podporach tymczasowych. Elementy są następnie spawane i w ten sposób powstają dwa najdłuższe przęsła w konstrukcji łącznicy.


Kolejne etapy

Po zakończeniu montażu przęseł, tymczasowe podpory zostaną rozebrane. Ich funkcje przejmą dźwigary o charakterystycznym kształcie żagli. 

Dla inwestycji wykorzystanych będzie w sumie: 
  • 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej;
  • 6,7 tys. ton stali konstrukcyjnej;
  • 25,5 tys. m3 betonu.

Korzyści dla podróżujących koleją i dla mieszkańców

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. połączy przystanki Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki, co umożliwi szybszy i bezpośredni przejazd pociągiem z Krakowa Głównego do stacji Kraków Bonarka i dalej do Skawiny, Zakopanego oraz Oświęcimia i skróci podróż w kierunku Zakopanego. Zwiększy się dostępność z centrum Krakowa do linii kolejowej, będą komfortowe przystanki Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki, a pasażerowie będą mieli możliwość dogodnej przesiadki w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, co oznacza, że będą mogli szybko i sprawnie zmieniać środek transportu - z kolei na komunikację miejską i odwrotnie.


Projekt „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity: 348 mln zł; Koszt kwalifikowany: 221 mln zł; Dofinansowanie z UE: 187 mln zł;
Wartość robót: 257 978 744,89 PLN (brutto).
Inwestycję na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
wykona konsorcjum Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner).

Bieżące informacje o postępach w realizacji projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
pokazują na stronie internetowej: www.zablocie-krzemionki.pl 
Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół rzecznika prasowego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 153
e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl

Pliki do pobrania