Powrót

Budowa drogi kolejowej Warszawa-Rzeszów: raport o oddziaływaniu na środowisko

Informujemy, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczęła postępowanie administracyjne o stwierdzeniu konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa drogi kolejowej Warszawa-Rzeszów przez Kolbuszową, na odcinku Skarżysko Kamienna-Sandomierz-Ocice-Rzeszów, woj. podkarpackie"więcej....