Powrót

Bolesławiecki wiadukt - wystawa w Legnicy

Efekty modernizacji mostu kolejowego w Bolesławcu i linii E 30 prezentuje od 21 października br. wystawa fotograficzna ustawiona na dworcu PKP w Legnicy. Przygotowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu ekspozycja, to kilkadziesiąt zdjęć uzupełnionych opisami. Plansze omawiają zakres prac inwestycyjnych na moście, począwszy od poprawy estetyki, aż po modernizację układu torowego i sieci trakcyjnej. Osobną planszę ma przebudowa progu wodnego na Bobrze, ilustrująca szeroki zakres prac związanych z modernizacją XIX w obiektu. Pierwotny wygląd mostu ukazują także reprodukcjach starych pocztówek. Most jest dziełem Fryderyka Engelhardta Gansela. Składa się z 35 półkolistych przęseł ma 490 m długości, 8 m szerokości i 26 m wysokości. W ramach Modernizacji linii kolejowej E 30/C-E 30 na odcinku Legnica – Węgliniec projekt ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/013 Most w km 37,221 linii 282 w Bolesławcu zyskał m.in. chodnik technologiczny oraz parametry pozwalające na jazdę pociągów pasażerskich z szybkością do 160 km/h. Wartość prac objętych kontraktem to 10 154 626,88 euro (netto). Kontrakt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w 75% kosztów kwalifikowanych. Zaplanowaną na 18 miesięcy inwestycję wykonano w terminie, a most był bohaterem niezwykłego widowiska Wiadukt Show Wystawa wrocławskiego oddziału PLK S.A. pokazuje również efekty i zakres inwestycji prowadzonych linii E 30 na trasie Opole-Wrocław-Legnica – Węgliniec-Zgorzelec / Bielawa Dolna. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas obecności na Rynku w Bolesławcu. Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny we Wrocławiu