Powrót

Bliżej modernizacji stacji Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń

Ustalono już przyszłe prace modernizacyjne dla stacji Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń. Obejmować one będą infrastrukturę kolejową: tory, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, perony z wiatami oraz budowę przejść podziemnych dla pieszych. Tunele wyposażone będą w windy i pochylnie, dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. 
W Czechowicach - Dziedzicach przejścia połączą ul. Hutniczą z ul. Kolejową, a w Zebrzydowicach – ul. Kochanowskiego z ul. Dworcową. To zapewni bezpieczne dojście do nowych peronów i budynków stacyjnych. Powstaną też dodatkowe parkingi, które znacznie usprawnią komunikację i obsługę stacji. 
Proces przygotowania dokumentacji rozpoczął się w sierpniu 2012 roku. Przeprowadzono inwentaryzację i ocenę stanu infrastruktury, a następnie sporządzono warianty modernizacyjne przedsięwzięcia. Po wnikliwej analizie technicznej, marketingowej i oddziaływania na środowisko wybrano najlepszy wariant.
Prace prowadzone są w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 2.2 „Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Celem jest wykonanie prac studialnych i przygotowawczych (przedprojektowych) koniecznych do podjęcia modernizacji stacji kolejowych: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń. Zgromadzona dokumentacja pozwoli planowanie działań inwestycyjnych przewidywanych na 2018 r. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 662-114-900
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl