Powrót

Bliżej do lepszych podróży nowym mostem kolejowym w Przemyślu

Most kolejowy w Przemyślu - nowa konstrukcja między zabytkowymi elementami obiektu, fot. Tomasz Warszewski

W panoramie miasta Przemyśl, widnieje już nowy most, usytuowany między rozsuniętymi elementami zabytkowego obiektu. Dzięki postępującej zgodnie z planem inwestycji PLK S.A., w sobotę 18 listopada – ruch pociągów skierowany zostanie już na nowy tor, wybudowanej przeprawy nad rzeką San.

Realizacja projektów inwestycyjnych, obejmujących obiekty inżynieryjne, jak np. most w Przemyślu - służy rozwojowi kolei w regionach. Stanowi istotny element dla usprawnienia połączeń kolejowych, podniesienia poziomu bezpieczeństwa na torach i tym samym sprzyja zwiększeniu roli kolei w przewozach pasażerskich i towarowych w Polsce – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zapewnienie sprawnych i bezpiecznych połączeń na trasach kolejowych - to priorytet w działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Budowa mostu w Przemyślu wpisuje się w te działania i pozwala usunąć wąskie gardło na ważnej linii kolejowej Kraków – Medyka, zachowując jednocześnie historyczny charakter obiektu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na obiekcie, w ciągu toru nr 1 - wykonano próby obciążeniowe, które pozwoliły na sprawdzenie nowopowstałej konstrukcji pod względem statycznym i dynamicznym. Do tego celu, wykorzystano m.in. skład połączonych ze sobą trzech lokomotyw spalinowych, o łącznej wadze 360 ton. Dla zbadania efektów dynamicznych pracy ustroju nośnego mostu, wystarczyła jedna lokomotywa. Jednocześnie prowadzone są prace na moście wzdłuż toru nr 2, gdzie odbywa się scalanie ostatnich elementów konstrukcji. Następnie, układane będą szyny i podkłady.

Po oddaniu do użytkowania przeprawy w ciągu toru nr 1, wyłączony zostanie by-pass, który umożliwiał prowadzenie ruchu kolejowego w trakcie prac.

Przedsięwzięcie realizowane jest według koncepcji, pozwalającej na zachowanie w panoramie miasta zabytkowych elementów kolejowej przeprawy. Jeszcze w tym roku, efektem inwestycji PLK SA będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy na linii nr 91 Kraków – Medyka i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Kolejowa inwestycja obejmuje również przebudowę dróg w obrębie mostu. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Kontynuowane są prace przy ul. Sportowej i 22–go Stycznia. Zakończenie zasadniczych robót przy budowie mostu planowane jest w grudniu 2023 r.

Budowa nowego mostu kolejowego w Przemyślu nad rzeką San za 66,6 mln zł netto realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem przedsięwzięcia jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjności transportu kolejowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153