Powrót

Białowieża 2006

W ćwiczeniach  zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył m.in. pociąg ratownictwa technicznego  z  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie oraz doskonalenie systemu ratownictwa i ochrony ludności, doskonalenie organizacji i kierowania długotrwałymi działaniami ratowniczymi oraz współdziałania wielu służb i podmiotów zobowiązanych do niesienia pomocy.
Działania  naszych  fachowców  wzbudziły  duże zainteresowanie i uznanie obserwatorów.  Zespół ratowniczy zaprezentował możliwości  żurawia kolejowego EDK 1000 oraz pojazdu szynowo-drogowego Unimog ze sprzętem  wysokociśnieniowym do wkolejania  (precyzyjnie podniósł i wstawił na tory  przewrócony wagon oraz ustawił na torach uszkodzoną cysternę).

PKP  Polskie Linie  Kolejowe S.A. przywiązują  dużą  wagę  do  zapewnienia  właściwego  poziomu   kolejowego  ratownictwa  technicznego.  Bierzemy  czynny  udział  w ćwiczeniach  praktycznych  i  szkoleniach  organizowanych  przez  Jednostki  Krajowego  Systemu  Ratowniczo - Gaśniczego.